dissabte, 7 de maig de 2011

REFORMULACIÓ ACTIVITAT 9: " La memòria "

Cada membre del grup va realitzar una activitat per reforçar el tema de la memòria amb un nen de 15 mesos. Desprès d’haver fet les activitats i penjar-les al blog de cadascuna, varem decidir fer l’activitat que jo vaig proposar, per diferents motius:

-          El material que havíem d’utilitzar en l’activitat era conegut pel nen, hi varem pensar que així potser  es sentiria més còmode.
-          Es una activitat que dura un temps prudencial perquè el nen mantingui l’atenció durant tota l’activitat.
-          Fer memoritzar al nen un total de quatre conceptes, tot i que hem de dir que molts d’aquests conceptes el nen ja sap el que són. (memòria a curt termini).

En conclusió, hem triat aquesta activitat, perquè ens sembla molt adequada per infants d’aquesta edat, ja que es una activitat senzilla de preparar i el nen treballa molts concepte: l’atenció, la memòria visual i auditiva, la permanència d’objecte,...entre d’altres.

REFORMULACIÓ ACTIVITAT 8: "Què pensem sobre el desenvolupament intel•lectual d'un infant entre 0 a 6 anys? "

Desprès d’haver llegit els comentaris i les activitats de les meves companyes , he decidit ampliar algunes de les meves fites. He de dir també que el fet de posar exemples potser faria que l’activitat fos més entenedora, tot i que considero que les explicacions són bastant clares.


-          Pel que fa a l’estadi 5 afegiria el tema de la conservació i permanència de l’objecte. Vull destacar aquest apartat ja que aquest fet ho varem poder comprovar en el vídeo de l’activitat 8 de la memòria. En aquest vídeo es pot veure molt clar aquesta fita, el nen de 15 mesos cerca correctament al lloc que s’ha amagat un objecte  unes vegades en un lloc i unes altres en un lloc diferent, en canvi encara té problemes amb l’objecte que s’amaga amb un desplaçament que no veu.

-          En l’estadi 6 afegiria que el concepte d’objecte està completat, a diferència de l’estadi anterior. El nen busca i troba objectes que han estat amagats mitjançant desplaçaments invisibles.

Pel que fa a l’apartat de la intel·ligència preoperatòria, ampliaria les següents fites:

-          L’etapa de preconceptes o conceptes primitius: Aquesta etapa ja la vaig destacar en la primera activitat, tot i que ara voldria afegir l’exemple que va ficar la Laura en la seva activitat, que el vaig trobar que feia que l’estadi s’entengués molt bé.

“si el niño tiene un perro de pelo largo y, llegado el verano, le cortan el pelo, el niño no será capaz de reconocerlo ya que le han modificado sus esquemas mentales: “su perro tiene mucho pelo y largo y este perro tiene poco pelo y corto, por lo tanto no es mi perro”.

-          Etapa pensament intuïtiu: En aquesta etapa ampliaria els conceptes de realisme, animisme i artificialisme, ja que és una etapa on clarament podem observar el grau de raonament i llenguatge de l’infant.
Realisme: indiferenciació entre el món físic i psíquic.
Animisme: atribuir vida i consciència a objectes inanimats.
Artificialisme: creure que totes les coses que existeixen han estat fabricades per un ésser humà o sobrehumà.

Desprès de fer aquesta reformulació, juntament amb l’activitat 8 anterior podríem dir que el treball quedaria completat.