dissabte, 7 de maig de 2011

REFORMULACIÓ ACTIVITAT 9: " La memòria "

Cada membre del grup va realitzar una activitat per reforçar el tema de la memòria amb un nen de 15 mesos. Desprès d’haver fet les activitats i penjar-les al blog de cadascuna, varem decidir fer l’activitat que jo vaig proposar, per diferents motius:

-          El material que havíem d’utilitzar en l’activitat era conegut pel nen, hi varem pensar que així potser  es sentiria més còmode.
-          Es una activitat que dura un temps prudencial perquè el nen mantingui l’atenció durant tota l’activitat.
-          Fer memoritzar al nen un total de quatre conceptes, tot i que hem de dir que molts d’aquests conceptes el nen ja sap el que són. (memòria a curt termini).

En conclusió, hem triat aquesta activitat, perquè ens sembla molt adequada per infants d’aquesta edat, ja que es una activitat senzilla de preparar i el nen treballa molts concepte: l’atenció, la memòria visual i auditiva, la permanència d’objecte,...entre d’altres.

REFORMULACIÓ ACTIVITAT 8: "Què pensem sobre el desenvolupament intel•lectual d'un infant entre 0 a 6 anys? "

Desprès d’haver llegit els comentaris i les activitats de les meves companyes , he decidit ampliar algunes de les meves fites. He de dir també que el fet de posar exemples potser faria que l’activitat fos més entenedora, tot i que considero que les explicacions són bastant clares.


-          Pel que fa a l’estadi 5 afegiria el tema de la conservació i permanència de l’objecte. Vull destacar aquest apartat ja que aquest fet ho varem poder comprovar en el vídeo de l’activitat 8 de la memòria. En aquest vídeo es pot veure molt clar aquesta fita, el nen de 15 mesos cerca correctament al lloc que s’ha amagat un objecte  unes vegades en un lloc i unes altres en un lloc diferent, en canvi encara té problemes amb l’objecte que s’amaga amb un desplaçament que no veu.

-          En l’estadi 6 afegiria que el concepte d’objecte està completat, a diferència de l’estadi anterior. El nen busca i troba objectes que han estat amagats mitjançant desplaçaments invisibles.

Pel que fa a l’apartat de la intel·ligència preoperatòria, ampliaria les següents fites:

-          L’etapa de preconceptes o conceptes primitius: Aquesta etapa ja la vaig destacar en la primera activitat, tot i que ara voldria afegir l’exemple que va ficar la Laura en la seva activitat, que el vaig trobar que feia que l’estadi s’entengués molt bé.

“si el niño tiene un perro de pelo largo y, llegado el verano, le cortan el pelo, el niño no será capaz de reconocerlo ya que le han modificado sus esquemas mentales: “su perro tiene mucho pelo y largo y este perro tiene poco pelo y corto, por lo tanto no es mi perro”.

-          Etapa pensament intuïtiu: En aquesta etapa ampliaria els conceptes de realisme, animisme i artificialisme, ja que és una etapa on clarament podem observar el grau de raonament i llenguatge de l’infant.
Realisme: indiferenciació entre el món físic i psíquic.
Animisme: atribuir vida i consciència a objectes inanimats.
Artificialisme: creure que totes les coses que existeixen han estat fabricades per un ésser humà o sobrehumà.

Desprès de fer aquesta reformulació, juntament amb l’activitat 8 anterior podríem dir que el treball quedaria completat.

dimecres, 27 d’abril de 2011

ACTIVITAT "L'Adrià" La memòria

EDAT: 15 mesos

OBJECTIUS:
-          Reconèixer el color vermell i verd.
-          Relacionar el so amb l’objecte.
-          Reproduir el so de l’objecte en la seva presència.
-          Memoritzar el lloc de l’objecte en la seva absència.
MATERIALS:
-          Una vaca de peluix.
-          Un llibre on apareix un tractor.
-          Un drap de color vermell.
-          Un drap de color verd.

ESPAI ON REALITZA L’ACTIVITAT:
L’activitat la realitzarem a casa del nen perquè es trobi còmode amb l’espai i els objectes.

FASES DE L’ACTIVITAT:

Presentació: Aquestes activitats poden realitzar-les els pares a casa amb els seus nens és una manera de jugar i a la vegada motivem l’adquisició progressiva de diferents conceptes.
Indicarem en tot moment el que ha de fer l’infant, l’activitat consta de dues parts. La primera part és el reconeixement dels dos colors (vermell i verd) i  la identificació dels objectes amb els seus sons.
La segona part de l’activitat treballarem la permanència de l’objecte i la memorització del lloc on es troba aquest.
Ens hem centrat en la memorització de conceptes molt bàsics i molt visuals per al nen, que ja eren coneguts prèviament, ja que en aquesta edat la seva capacitat per memoritzar nous conceptes seria un màxim de tres conceptes nous en una mateixa activitat.

Realització: Observem l’agilitat que té en agafar i reconèixer els objectes i els seus sons.
El nen en tot moment a prestat molta atenció, tot i la seva curta edat, perquè hem de pensar que és un nen de 15 mesos.
El nen seguia totes les nostre indicacions, hem realitzat una activitat bàsica amb uns objectius molt clars. L’activitat ha durat uns 10 minuts, temps suficient perquè el nen prestes atenció.

Integració o sintesis: Desprès de la realització de les dues activitats, l’infant hauria de representar i expressar el que ha fet. Nosaltres li hem explicat el que hem fet a través de la visió del vídeo. El nen es mostrava molt atent al vídeo i anava repetint amb gestos i sons el que havia realitzat.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
Primer comprovarem si el nen reconeix els dos colors vermell i verd, i els objectes relacionant-los amb el seu nom i el so.
En la segona part de l’activitat,l’educador amagarà els objectes davall de cadascun dels draps de diferents colors, i el nen haurà de ser capaç de memoritzar els passos previs de l’educador per identificar el lloc on es troba l’objecte amagat.dimarts, 12 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8: Què pensem sobre el desenvolupament intel•lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys? (INDIVIDUAL)

ESTADI SENSORIOMOTOR

1.) Reflexe de succió: Seria un reflex que estaria en l'estadi 1 "Exercici dels reflexes". La seva funció és succionar per garantir l'alimentació i desenvolupament de l'infant. Seria una conducta reflexa, amb el temps canviarà i el nen succionarà de manera conscient. 

2.) Reaccions circulars primàries:  Estadi 2 (1-4 mesos) Accions centrades en el seu propi cos, reproduir uns efectes que primer s’han produït per atzar. (no hi ha imitació).
Primeres accions anticipatòries preparen la intel·ligència. Fase molt important perquè ajudar a conèixer el seu propi cos.

3.) Reacció circular secundària i procediment per fer durar els espectacles interessants.  ( Estadi 3: 4 a 8 mesos)
-          No hi ha conductes intencionals. La finalitat d’una acció no és planteja per endavant, sinó com a repetició de l’acte. Alguns exemples serien per exemple colpejar un objecte, aquell soroll li agrada i ho torna a fer.
-          No hi ha permanència d’objecte, però és comença a trobar un objecte parcialment amagat. La intenció de buscar l’objecte significa que l’infant intueix que els objectes continuen existint.

4.) Coordinació d’esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions. (Estadi 4: 8-12 mesos)
-          Hi ha intencionalitat, pot separa els mitjans i fins per aconseguir un objectiu.
            El nen actuarà en funció dels propòsits que vol aconseguir.
-          Assolit el concepte de permanència de l’objecte.

5.) Reacció circular terciària i descobriment de nous mitjans per experimentació activa. (Estadi 5: 12-18mesos)

-          Reaccions terciàries:  accions centrades en el medi que ell repeteix introduint-hi modificacions per experimentar-ne els efectes i comprovar-ne els resultats. L’infant participa activament en el seu desenvolupament cognitiu.
-          L’infant descobreix les relacions entre els objectes i ell mateix.

6.) Invenció de nous mitjans per combinació mental.  (Estadi 6: 18- 24 mesos)
-          Invenció: és la reorganització ràpida dels esquemes construïts a les etapes precedents. Són capaços de pensar  i raonar una solució abans de fer l’acció.
-          Joc simbòlic o de simulació: Es substitueix un objecte per un altre que el representa. Utilitza la imitació.

SUBESTADIS DEL PENSAMENT PREOPERATORI

1.) Subestadi 1. (2 a 4 anys)

Pensament simbòlic i preconceptual.
L’infant lliga l’utilització de les primeres paraules amb valors representatius (signes).
Quan un objecte experimenta un canvi encara que sigui superficial, no pot conservar la seva identitat.
Raonament transductiu:
El seu raonament només té en compte una part del fet o situació.

2.) Subestadi 2. ( 4 a 7 anys)

-          Pensament intuïtiu: Realisme infantil es la indiferenciació entre el món psíquic i el món físic.
-          Adquisició d’invariants: identitats i funcions.

dijous, 31 de març de 2011

ACTIVITAT 9. L'OBSERVACIÓ TÓNICO- POSTURAL (INDIVUAL)

IMATGE 1
L’infant és d’origen Africà. Podem observar les mancances que té al seu voltant.

POSTURA: La nena està mig ajupida de peus. L’esquena i el coll els manté rectes.

ACCIÓ QUE REALITZA:  L’infant està recollint aigua, és una activitat que realitza a diari per poder sobreviure. Probablement aquest infant no va a l’escola.

TO MUSCULAR: hipertonia muscular.

PRENSIÓ: Prensió amb la pinça fina o superior. Manipulacions precises amb un control dels dits de la mà.

EQUILIBRI: Ja assolit l’equilibri estàtic i dinàmic.

LATERALITAT: Podem observar una coordinació oculo-manual totalment adquirida. Predominança del costat dret (subjecta el pot d’alumini).

HIPÒTESIS: Crec que l’infant té entre 30-36 mesos, tot i que físicament, si comparem aquesta nena amb una nena d’aquí sembla que sigui més petita, això es degut a la falta de recursos i el desenvolupament motor poc desenvolupat.

IMATGE 2 

En aquesta imatge podem observar un nen jugant al carrer amb un joc de construccions.

POSTURA: Ajupit sobre els dos peus, l’esquena la té recta, està molt atent encaixant uns blocs.

ACCIÓ QUE REALITZA: L’infant està ajupit encaixant un bloc amb la mà dreta i amb la mà esquerra està subjectant una torre perquè no caigui.

TO MUSCULAR: hipertonia muscular en les extremitats inferiors.

PRENSIÓ: Prensió amb la pinça fina o superior. Manipulacions precises amb un control dels dits de la mà.

EQUILIBRI: Ja assolit l’equilibri estàtic i dinàmic.

LATERALITAT: Podem observar una coordinació oculo-manual totalment adquirida. Utilitza les dues mans per igual, ja que per l’edat diriem que encara no té la lateralitat ben definida.

HIPÒTESIS: Podria tenir entre 18 i 24 mesos, pel seu aspecte físic, tot i que no es fins als 27 mesos que l’infant realitza torres de 8 encaixos.

IMATGE 3

En aquesta imatge podem observar un infant que està assegut a casa seva, amb pijama i està fullejant un conte, podem observar que l’infant està content i interessat amb l’objecte que té al seu davant.


POSTURA: Assegut amb l’esquena recta, sense cap suport a l’esquena. El coll el manté recte i les cames estan flexionades.

ACCIÓ QUE REALITZA: Assegut observant un conte, molt atent.

TO MUSCULAR: hipertonia a les extremitats.

PRENSIÓ: prensió palmar.

EQUILIBRI: Equilibri estàtic assolit.

LATERALITAT: Utilitza les dues mans per igual.

HIPÒTESIS: Podria tenir entre 7 i 9 mesos.dimecres, 30 de març de 2011

ACTIVITAT VIDEO "L'Adrià"

ACTIVITAT DE CASA

EDAT: 15 mesos

OBJECTIUS:
-          Reconèixer les parts del seu propi cos.
-          Diferenciar el seu propi cos sobre les altres persones.
-          Aprendre el concepte dins i fora en un espai tancat. 
-       Interioritzar el concepte de temps amb les seqüències de les activitats. 

MATERIALS:
-          Ninot de peluix.
-          Tenda en forma de casa amb boles de diferents colors a l’interior.

ESPAI ON REALITZA L’ACTIVITAT:
L’activitat la realitzarem a casa del nen perquè es trobi còmode amb l’espai i els objectes.

FASES DE L’ACTIVITAT:

Presentació: Aquestes activitats poden realitzar-les els pares a casa amb els seus nens és una manera de jugar i a la vegada els estem ensenyant de manera indirecta diferents conceptes relacionats amb l’espai. Consisteix en motivar l’adquisició progressiva de diferents espais.
Indicarem en tot moment el que ha de fer l’infant, l’activitat consta de dues parts una és el reconeixement del seu propi cos (esquema corporal) és a dir, l’espai propi, per l’altra banda el reconeixement dels altres o espai immediat.
La segona part de l’activitat treballarem l’orientació i la localització espacial centrant-nos en els termes dins/fora, aquí/allà.
Realització: En la segona part de l’activitat podrem observar el moviment de l’infant. Com agafa els objectes, reconeixement dels objectes pel seu nom, agilitat en els seus moviments, lateralitat, equilibri, postura,...
Observem l’agilitat que té en agafar i reconèixer tots els objectes. Agafar els objectes amb força i utilitza la pinça fina i superior. Utilitza les dues mans per igual, quan agafa les boles de dins de la tenda, per tant, podríem dir que no té definida la lateralitat.

Primer el nen mirava el que nosaltres fèiem i desprès ell repetia, ha prestat atenció, tot i que a vegades, no seguia les nostres indicacions, degut a la seva curta edat.
Una de les principals dificultats ha estat la falta d’atenció, ja que el nen nomes volia estar uns minuts fent una mateixa activitat i no ens donava temps a fer reflexionar el nen sobre el que estava fent.

Integració o sintesis: Desprès de la realització de les dues activitats, l’infant hauria de representar i expressar el que ha fet. Nosaltres li hem explicat el que hem fet a través de la visió del vídeo. El nen es mostrava molt atent al vídeo i anava repetint amb gestos el que havia realitzat.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
Primer comprovarem si el nen reconeix el seu propi cos (esquema corporal) i si sap identificar les parts del cos d’un altra persona que no sigui ell, ho realitzarem mitjançant preguntes i amb un peluix.
En la segona part de l’activitat,l’educador indicarà al nen el que ha de fer. Es tracta d’ajudar al nen assimilar nocions espacials. Ens basarem en l’orientació espacial en el concepte de dins/fora, i en la localització espacial en el concepte aquí/allí.

AVALUACIÓ:


Nom:
Sempre
A vegades
Casi mai
Mai

Reconeix les parts del seu cos?
Mostra atenció a les explicacions que es fan?
Reconeix els objectes que li indiquem verbalment?
Es situa al lloc que li hem dit verbalment?
Reconeix les parts del cos del peluix?
Es capaç de posar l’objecte que li indiquem dins de la tenda?
Es capaç de discriminar dins i fora? 
Reconeixement del seu propi cos. Espai propi (jo)


Diferenciar el seu propi cos sobre les altres persones (no jo)Aprendre el concepte dins/fora en un espai tancat. Orientació i localitazació espacial.

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT DE ESPAI I TEMPS

Desprès de veure les activitats de les meves companyes i els comentaris que m’han fet afegeixo una part de l’activitat de casa.
El nen haurà de reconèixer les parts del seu cos, per saber si té assolit el (jo) i comprovarem si reconeix les parts del cos d’una persona diferent a ell (no jo). Alguns dels objectius de l’activitat serien:

-          Reconèixer les parts del seu cos.
-          Aprendre el concepte dins i fora.

dimecres, 16 de març de 2011

ACTIVITAT 8: "OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL" (INDIVIDUAL)

Desprès de mirar els comentaris de les meves companyes i l'activitat d'elles, he decidit deixar la mateixa hipòtesis. Tot i que, he de dir que en la segona imatge, considero que la nena té entre 15 i 18 mesos perquè, crec  que  està agafada a un adult, tot i que no es pot observar.

dimarts, 15 de març de 2011

ACTIVITATS PER TREBALLAR L'ESPAI I EL TEMPS.

ACTIVITAT A CASA:
Deixarem al terra una capsa amb diferents objectes, el nen haurà de treure i posar els objectes de dins de la capsa.ACTIVITAT A LA LLAR D'INFANTS:
Farem una sessió de psicomotricitat guiada, on amb diferents materials com cubs, aros, pilotes, .... Treballarem diferents espacialitats: dins, fora, dreta, esquerra, dalt, baix,.... L'infant haurà de seguir les indicacions de l'educadora. Per exemple, l'educadora dirà: "Martí posat dins de l'aro i ara surt fent un salt amb els dos peus."

dimecres, 2 de març de 2011

ACTIVITAT 8: "OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL" (INDIVIDUAL)

IMATGE 1

POSTURA: Posició asseguda. L’infant pot mantenir el cap dret, té una flexió lliure dels malucs i  girar el seu tronc sense l’ajuda de ningú.

ACCIÓ QUE REALITZA:  L’infant està assegut davant de l’ordenador, està còmode ja que no porta roba nomes va amb bolquers i es mostra visiblement feliç.

TO MUSCULAR: En la imatge podem observar un bon to muscular.

PRENSIÓ: Prensió amb la pinça fina o superior. Manipulacions precises amb un control dels dits de la mà. Té el dit índex estès, explora el teclat i furga en els forats.

EQUILIBRI:  Equilibri dinàmic ja que està mantenint la posició del cos en equilibri durant l’acció que seria tocant l’ordenador.

LATERALITAT: L’infant coordina perfectament ull-mà. S’observa la utilització de la mà dreta potser perquè és la més hàbil. Encara no podem veure cap tipus de dominància.

EDAT (hipòtesis): Podem dir que aquest nen està entre els 9 i els 11 mesos.


IMATGE 2:

 POSTURA: Posició dreta. Aquesta posició està adquirida amb recolzament. Pot ajupir-se per  agafar una cosa del terra. Probablement està agafada d’algun adult.

ACCIÓ QUE REALITZA: L’infant està ajupit agafant una flor del terra, està en una etapa d’exploració. Probablement estigui al costat d’un adult agafat amb l’altra mà.

TO MUSCULAR:  Bon to muscular.

PRENSIÓ: Prensió amb la pinça fina o superior perfeccionada. Ajupit pot recollir coses del terra i fins i tot les pot llençar.

 EQUILIBRI: Equilibri dinàmic ja que està mantenint la posició del cos en equilibri durant l’acció que seria tocant l’ordenador.

LATERALITAT: L’infant coordina perfectament ull-mà. S’observa la utilització de la mà dreta potser perquè és la més hàbil i amb la que pot fer més moviments precisos, tot i que probablement utilitza aquesta mà perquè amb l’altra està agafada d’un adult. Encara no podem veure cap tipus de dominància.

EDAT (hipòtesis): Edat entre 15 i 18 mesos.


IMATGE 3:

POSTURA: Ja té assolida la posició dreta, pot estar assegut sobre una cadira un temps indefinit.

ACCIÓ QUE REALITZA: El nen està assentat sobre una cadira recolzat a la taula i està fent un dibuix. Sembla que el nen està molt concentrat amb el que està fent.

TO MUSCULAR: Bon to muscular.

PRENSIÓ: Prensió amb la pinça fina i superior assolida. L’infant agafa amb pressió i correctament el llapis.

EQUILIBRI: Equilibri dinàmic. Té un bon equilibri perquè ja assolit un bon to muscular.

LATERALITAT: És un període on s’estableix un preferència manual, anomenat automatització. La lateralitat es fixa. En aquesta imatge podem observar com el nen  ja té la establerta la mà dreta com la dominant.

EDAT (hipòtesis): Edat entre 4 i 5 anys.


dimarts, 11 de gener de 2011

ACTIVITAT 1 U.F.2 LA LOCOMOCIÓN - GRUPAL-

EL PRIMER AÑO


 • 4-6 semanas: Al nacer, la cabeza del recién nacido es muy grande relación a su cuerpo y, unido a que los músculos del cuello no son suficientemente fuertes para aguantar su cabeza, es necesario  sujetársela cuando cogemos al bebé en brazos. Al mismo tiempo, va fortaleciendo las rodillas y las caderas y no las tiene tan flexionadas.
 • Entre los 3-4-5 meses: La musculatura de su cuello se va fortaleciendo poco a poco y una prueba de ello es que, manteniendo al bebé en posición erecta, sostiene la cabeza durante más de 10 segundos. Además, empieza a aguantarse sentado durante  un periodo corto de tiempo si no tiene ningún tipo de soporte lumbar.

 • A los 6-7 meses: Acostado boca a bajo, el bebé es capaz de levantar la cabeza y el pecho apoyándose con las manos y manteniendo los brazos extendidos. 

Por otro lado, empieza a girarse sólo pasando de la posición prona a la supina y a la inversa. También, si alguien lo sostiene por los brazos, se mantiene derecho con los pies en el suelo y las piernas en posición vertical. Hay que destacar que ya mantiene el tronco recto y que no necesita sujeción para mantenerse sentado.


Durante los 8-9-10 meses:  El bebé empieza a sentarse sólo partiendo de la posición prona o supina e incluso se desplaza por el suelo reptando, arrastrando el culo o gateando. Además, sus piernas ya aguantan el peso del cuerpo lo que ayudará a que se mantenga un rato de pie con ayuda. En cuanto a las extremidades superiores, y en concreto a sus manos, el bebé sabe hacer la pinza y sacar objetos que están dentro de una cesta o una caja y éstos los golpea entre sí.

 • A partir de los 11 meses: Se mueve con mayor soltura cuando está sentado y se desplaza por todos lados con más agilidad pues el gateo es más sincronizado gracias al control que tiene de brazos y piernas.
  También hay que destacar que, cuando está de pie, se mantiene en esta posición sin ayuda durante más tiempo y si se le ofrece la mano, el bebé anda.


EL SEGUNDO AÑO

 • 15-16-17 meses: El niño se desarrolla en su crecimiento y así ahora ya es capaz de levantarse solo y sin agarrarse a ningún sitio ya que tiene suficiente fuerza para levantarse.


 • Entre los 17-18-19 meses: El bebé coge granos de cereales haciendo la pinza, construye torres de 4 cubos, hacer garabato circulares, gira hojas de papel, es decir, hace diferentes técnicas plásticas con diferentes materiales. En esta etapa la estimulación motriz no sucede a través de actividades específicas, sino por la práctica de técnicas plásticas. En este caso será muy importante la estimulación de la motricidad fina. 

A los 18-19-20 meses: El bebé puede sentarse sólo, aunque con alguna dificultad, en una silla que le llegue a la altura de sus rodillas y sin necesidad de que la silla tenga brazos.
También empieza a subir y bajar escaleras poniendo los dos pies en cada peldaño cogido de la mano de alguien y a esta edad, además, ya sabe andar de lado y hacia detrás aunque cae a menudo cuando corre al no controlar la  parada ni el giro.

 • Durante los 20-21-22 meses: El niño por satisfacer sus necesidades de movimiento y al mismo tiempo trabajar la musculatura camina sentado encima de un triciclo sin pedales y, al mismo tiempo favorece el desarrollo de caminar de puntillas y su agilidad de saltar.
  Ahora ya recoge objetos del suelo sin dificultad y sube escaleras sin cogerse.
 • A partir de los 22-23-24 meses: El niño empieza a sentir el ritmo y disfruta moviéndose como si bailara. Sabe correr pero no frenar, ni pararse en las esquinas. Este paso es un gran desarrollo ya que el niño tiene los pasos básicos de su cuerpo asimilados y ya puede coordinar la voluntad con su cuerpo, aunque este en un proceso de aprendizaje.


EL TERCER AÑO

 • Primer semestre (24-30 meses): El niño de esta edad sabe amasar la plastilina con las manos sin embargo, aún no es capaz de construir nada. Por otro lado, empieza a manejar las tijeras para cortar papel, aunque sin dirección ni control de los límites y tampoco siguiendo ninguna silueta.En cuanto al movimiento corporal, el niño es capaz de saltar con los dos pies al aire, de caminar de puntitas, de llevar un objeto sin vacilación y de coger a un hermano pequeño a la falda.

 
 
 • Segundo trimestre (30-36 meses): Construye un puente imitando un modelo. Realiza la acción de desenvolver un objeto la cual lo consigue fácilmente y sin extirpar el papel.