dijous, 31 de març de 2011

ACTIVITAT 9. L'OBSERVACIÓ TÓNICO- POSTURAL (INDIVUAL)

IMATGE 1
L’infant és d’origen Africà. Podem observar les mancances que té al seu voltant.

POSTURA: La nena està mig ajupida de peus. L’esquena i el coll els manté rectes.

ACCIÓ QUE REALITZA:  L’infant està recollint aigua, és una activitat que realitza a diari per poder sobreviure. Probablement aquest infant no va a l’escola.

TO MUSCULAR: hipertonia muscular.

PRENSIÓ: Prensió amb la pinça fina o superior. Manipulacions precises amb un control dels dits de la mà.

EQUILIBRI: Ja assolit l’equilibri estàtic i dinàmic.

LATERALITAT: Podem observar una coordinació oculo-manual totalment adquirida. Predominança del costat dret (subjecta el pot d’alumini).

HIPÒTESIS: Crec que l’infant té entre 30-36 mesos, tot i que físicament, si comparem aquesta nena amb una nena d’aquí sembla que sigui més petita, això es degut a la falta de recursos i el desenvolupament motor poc desenvolupat.

IMATGE 2 

En aquesta imatge podem observar un nen jugant al carrer amb un joc de construccions.

POSTURA: Ajupit sobre els dos peus, l’esquena la té recta, està molt atent encaixant uns blocs.

ACCIÓ QUE REALITZA: L’infant està ajupit encaixant un bloc amb la mà dreta i amb la mà esquerra està subjectant una torre perquè no caigui.

TO MUSCULAR: hipertonia muscular en les extremitats inferiors.

PRENSIÓ: Prensió amb la pinça fina o superior. Manipulacions precises amb un control dels dits de la mà.

EQUILIBRI: Ja assolit l’equilibri estàtic i dinàmic.

LATERALITAT: Podem observar una coordinació oculo-manual totalment adquirida. Utilitza les dues mans per igual, ja que per l’edat diriem que encara no té la lateralitat ben definida.

HIPÒTESIS: Podria tenir entre 18 i 24 mesos, pel seu aspecte físic, tot i que no es fins als 27 mesos que l’infant realitza torres de 8 encaixos.

IMATGE 3

En aquesta imatge podem observar un infant que està assegut a casa seva, amb pijama i està fullejant un conte, podem observar que l’infant està content i interessat amb l’objecte que té al seu davant.


POSTURA: Assegut amb l’esquena recta, sense cap suport a l’esquena. El coll el manté recte i les cames estan flexionades.

ACCIÓ QUE REALITZA: Assegut observant un conte, molt atent.

TO MUSCULAR: hipertonia a les extremitats.

PRENSIÓ: prensió palmar.

EQUILIBRI: Equilibri estàtic assolit.

LATERALITAT: Utilitza les dues mans per igual.

HIPÒTESIS: Podria tenir entre 7 i 9 mesos.dimecres, 30 de març de 2011

ACTIVITAT VIDEO "L'Adrià"

ACTIVITAT DE CASA

EDAT: 15 mesos

OBJECTIUS:
-          Reconèixer les parts del seu propi cos.
-          Diferenciar el seu propi cos sobre les altres persones.
-          Aprendre el concepte dins i fora en un espai tancat. 
-       Interioritzar el concepte de temps amb les seqüències de les activitats. 

MATERIALS:
-          Ninot de peluix.
-          Tenda en forma de casa amb boles de diferents colors a l’interior.

ESPAI ON REALITZA L’ACTIVITAT:
L’activitat la realitzarem a casa del nen perquè es trobi còmode amb l’espai i els objectes.

FASES DE L’ACTIVITAT:

Presentació: Aquestes activitats poden realitzar-les els pares a casa amb els seus nens és una manera de jugar i a la vegada els estem ensenyant de manera indirecta diferents conceptes relacionats amb l’espai. Consisteix en motivar l’adquisició progressiva de diferents espais.
Indicarem en tot moment el que ha de fer l’infant, l’activitat consta de dues parts una és el reconeixement del seu propi cos (esquema corporal) és a dir, l’espai propi, per l’altra banda el reconeixement dels altres o espai immediat.
La segona part de l’activitat treballarem l’orientació i la localització espacial centrant-nos en els termes dins/fora, aquí/allà.
Realització: En la segona part de l’activitat podrem observar el moviment de l’infant. Com agafa els objectes, reconeixement dels objectes pel seu nom, agilitat en els seus moviments, lateralitat, equilibri, postura,...
Observem l’agilitat que té en agafar i reconèixer tots els objectes. Agafar els objectes amb força i utilitza la pinça fina i superior. Utilitza les dues mans per igual, quan agafa les boles de dins de la tenda, per tant, podríem dir que no té definida la lateralitat.

Primer el nen mirava el que nosaltres fèiem i desprès ell repetia, ha prestat atenció, tot i que a vegades, no seguia les nostres indicacions, degut a la seva curta edat.
Una de les principals dificultats ha estat la falta d’atenció, ja que el nen nomes volia estar uns minuts fent una mateixa activitat i no ens donava temps a fer reflexionar el nen sobre el que estava fent.

Integració o sintesis: Desprès de la realització de les dues activitats, l’infant hauria de representar i expressar el que ha fet. Nosaltres li hem explicat el que hem fet a través de la visió del vídeo. El nen es mostrava molt atent al vídeo i anava repetint amb gestos el que havia realitzat.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
Primer comprovarem si el nen reconeix el seu propi cos (esquema corporal) i si sap identificar les parts del cos d’un altra persona que no sigui ell, ho realitzarem mitjançant preguntes i amb un peluix.
En la segona part de l’activitat,l’educador indicarà al nen el que ha de fer. Es tracta d’ajudar al nen assimilar nocions espacials. Ens basarem en l’orientació espacial en el concepte de dins/fora, i en la localització espacial en el concepte aquí/allí.

AVALUACIÓ:


Nom:
Sempre
A vegades
Casi mai
Mai

Reconeix les parts del seu cos?
Mostra atenció a les explicacions que es fan?
Reconeix els objectes que li indiquem verbalment?
Es situa al lloc que li hem dit verbalment?
Reconeix les parts del cos del peluix?
Es capaç de posar l’objecte que li indiquem dins de la tenda?
Es capaç de discriminar dins i fora? 
Reconeixement del seu propi cos. Espai propi (jo)


Diferenciar el seu propi cos sobre les altres persones (no jo)Aprendre el concepte dins/fora en un espai tancat. Orientació i localitazació espacial.

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT DE ESPAI I TEMPS

Desprès de veure les activitats de les meves companyes i els comentaris que m’han fet afegeixo una part de l’activitat de casa.
El nen haurà de reconèixer les parts del seu cos, per saber si té assolit el (jo) i comprovarem si reconeix les parts del cos d’una persona diferent a ell (no jo). Alguns dels objectius de l’activitat serien:

-          Reconèixer les parts del seu cos.
-          Aprendre el concepte dins i fora.

dimecres, 16 de març de 2011

ACTIVITAT 8: "OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL" (INDIVIDUAL)

Desprès de mirar els comentaris de les meves companyes i l'activitat d'elles, he decidit deixar la mateixa hipòtesis. Tot i que, he de dir que en la segona imatge, considero que la nena té entre 15 i 18 mesos perquè, crec  que  està agafada a un adult, tot i que no es pot observar.

dimarts, 15 de març de 2011

ACTIVITATS PER TREBALLAR L'ESPAI I EL TEMPS.

ACTIVITAT A CASA:
Deixarem al terra una capsa amb diferents objectes, el nen haurà de treure i posar els objectes de dins de la capsa.ACTIVITAT A LA LLAR D'INFANTS:
Farem una sessió de psicomotricitat guiada, on amb diferents materials com cubs, aros, pilotes, .... Treballarem diferents espacialitats: dins, fora, dreta, esquerra, dalt, baix,.... L'infant haurà de seguir les indicacions de l'educadora. Per exemple, l'educadora dirà: "Martí posat dins de l'aro i ara surt fent un salt amb els dos peus."

dimecres, 2 de març de 2011

ACTIVITAT 8: "OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL" (INDIVIDUAL)

IMATGE 1

POSTURA: Posició asseguda. L’infant pot mantenir el cap dret, té una flexió lliure dels malucs i  girar el seu tronc sense l’ajuda de ningú.

ACCIÓ QUE REALITZA:  L’infant està assegut davant de l’ordenador, està còmode ja que no porta roba nomes va amb bolquers i es mostra visiblement feliç.

TO MUSCULAR: En la imatge podem observar un bon to muscular.

PRENSIÓ: Prensió amb la pinça fina o superior. Manipulacions precises amb un control dels dits de la mà. Té el dit índex estès, explora el teclat i furga en els forats.

EQUILIBRI:  Equilibri dinàmic ja que està mantenint la posició del cos en equilibri durant l’acció que seria tocant l’ordenador.

LATERALITAT: L’infant coordina perfectament ull-mà. S’observa la utilització de la mà dreta potser perquè és la més hàbil. Encara no podem veure cap tipus de dominància.

EDAT (hipòtesis): Podem dir que aquest nen està entre els 9 i els 11 mesos.


IMATGE 2:

 POSTURA: Posició dreta. Aquesta posició està adquirida amb recolzament. Pot ajupir-se per  agafar una cosa del terra. Probablement està agafada d’algun adult.

ACCIÓ QUE REALITZA: L’infant està ajupit agafant una flor del terra, està en una etapa d’exploració. Probablement estigui al costat d’un adult agafat amb l’altra mà.

TO MUSCULAR:  Bon to muscular.

PRENSIÓ: Prensió amb la pinça fina o superior perfeccionada. Ajupit pot recollir coses del terra i fins i tot les pot llençar.

 EQUILIBRI: Equilibri dinàmic ja que està mantenint la posició del cos en equilibri durant l’acció que seria tocant l’ordenador.

LATERALITAT: L’infant coordina perfectament ull-mà. S’observa la utilització de la mà dreta potser perquè és la més hàbil i amb la que pot fer més moviments precisos, tot i que probablement utilitza aquesta mà perquè amb l’altra està agafada d’un adult. Encara no podem veure cap tipus de dominància.

EDAT (hipòtesis): Edat entre 15 i 18 mesos.


IMATGE 3:

POSTURA: Ja té assolida la posició dreta, pot estar assegut sobre una cadira un temps indefinit.

ACCIÓ QUE REALITZA: El nen està assentat sobre una cadira recolzat a la taula i està fent un dibuix. Sembla que el nen està molt concentrat amb el que està fent.

TO MUSCULAR: Bon to muscular.

PRENSIÓ: Prensió amb la pinça fina i superior assolida. L’infant agafa amb pressió i correctament el llapis.

EQUILIBRI: Equilibri dinàmic. Té un bon equilibri perquè ja assolit un bon to muscular.

LATERALITAT: És un període on s’estableix un preferència manual, anomenat automatització. La lateralitat es fixa. En aquesta imatge podem observar com el nen  ja té la establerta la mà dreta com la dominant.

EDAT (hipòtesis): Edat entre 4 i 5 anys.